Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 7.2.2017NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK /Praha/Veřejné zakázky v roce 2017 podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016 a prováděcí předpisy č. 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb.
  • 9.2.2017NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/Nové Pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.
  • 14.2.2017PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV /Praha/Druhy poruch vozovek a jejich příčiny. Posouzení stavu vozovky, diagnostické metody a návrh způsobu opravy. Školení je určené především projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům i dalším zájemcům.
  • 16.2.2017PORUCHY STAVEB - TERASY, BALKONY, LODŽIE /Praha/Závady způsobené vlhkostí a chybným odvodněním, závady v oplechování, zábradlí, zakončení dlažby, nášlapných vrstvách atd. Přednáší soudní znalec v oboru stavebnictví.
  • 23.2.2017POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/Obsahem semináře budou např. vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2017 najdete ZDE

Aktuality