Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 6.9.2016PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 13.9.2016NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK /Praha/Veřejné zakázky podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který je účinný od 1. 10. 2016 stejně jako prováděcí předpisy č. 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb. Na semináři budete podrobně informováni o všech novinkách souvisejících s novým zákonem přímo členem expertní skupiny MMR k novému zákonu.
 • 4.10.2016NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/Nové Pražské stavební předpisy (PSP) !!! Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze nabývá účinnosti 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů. Tento termín je již obsazen - další termín konání je 8. 11. 2016!
 • 6.10.2016VRTÁNÍ PONORNÝMI KLADIVY PŘI HLOUBENÍ STUDNÍ A VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA /Praha/Školení určené jak technikům a vrtmistrům, tak hydrogeologům a projektantům vrtaných studní a vrtů pro tepelná čerpadla. Cílem je zvýšit efektivitu vrtání používáním správných pracovních postupů a také zabránit chybám, které způsobují nereálné požadavky na umístění, hloubku, anebo konstrukci vrtů. Účastníci obdrží ZDARMA příručka „Vrtání ponornými kladivy A – Z“.
 • 13.10.2016STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY /Praha/Stavební zákon a prováděcí vyhlášky s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a dalším novým právním předpisům. Výklad bude zaměřen především na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby, atd.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2016 najdete ZDE

Aktuality

 • Seminář Nové Pražské stavební předpisy

  Termín semináře 4. 10. 2016 je již obsazen. Další zájemci o školení k PSP se mohou hlásit na nový termín semináře, který bude dne 8. 11. 2016.

 • Akreditované semináře ve 2. pol. roku 2016

  Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací akce v období od září do prosince 2016, zaměřené např. na nový zákon o zadávání veřejných zakázek, nové Pražské stavební předpisy, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a další aktuální témata.

 • Podzimní Den architektury

  Šestý ročník láká o prvním říjnovém víkendu na komentované prohlídky, cyklovyjížďky, workshopy, přednášky, besedy a diskuse, happeningy i videoprojekce.

 • Pozvánka na seminář "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek"

  Veřejné zakázky podle nového zákona - 13. 9. 2016 pořádáme v Praze celodenní školení k novému zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který je účinný od 1. 10. 2016.

 • Příprava na autorizační zkoušky ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 6. 9. 2016 v Praze. ZDARMA obdržíte otázky ke zkoušce a osvědčení. Přednášet budou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.