Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 23.3.2017PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
  • 29.3.-30.3.2017PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2017 /Jablonné nad Orlicí/Obsahem 4. ročníku konference budou ochrana podzemních vod, vypouštění přečištěných odpadních vod, jímací objekty, zajímavosti z vodárenské hydrogeologie, ukázky přístrojů využívaných pro hydrogeologický průzkum aj. Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2017 nebo při naplnění kapacity sálu.
  • 6.4.2017ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ - NEDOSTATKY VE VEDENÍ A BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH /Praha/Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochrana zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.
  • 20.4.2017STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY /Praha/Stavební zákon a prováděcí vyhlášky s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a dalším novým právním předpisům. Informace o připravované novele stavebního zákona. Výklad bude zaměřen především na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby, atd.
  • 26.4.2017POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ - INSTALAČNÍ ŠACHTY, VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE, KOMÍNY /Praha/Větrání chráněných únikových cest, světlíky, šachtové větrání, požární řešení šachet a elektroinstalací, komíny z požárního hlediska, požadavky dle právních předpisů, atd. Seminář pořádáme ve spolupráci s PKPO.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2017 najdete ZDE

Aktuality