Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 4.10.2016NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/Nové Pražské stavební předpisy (PSP) !!! Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze nabývá účinnosti 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů. Tento termín je již obsazen - další termín konání je 6. 12. 2016!
 • 6.10.2016VRTÁNÍ PONORNÝMI KLADIVY PŘI HLOUBENÍ STUDNÍ A VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA /Praha/Školení určené jak technikům a vrtmistrům, tak hydrogeologům a projektantům vrtaných studní a vrtů pro tepelná čerpadla. Cílem je zvýšit efektivitu vrtání používáním správných pracovních postupů a také zabránit chybám, které způsobují nereálné požadavky na umístění, hloubku, anebo konstrukci vrtů. Účastníci obdrží ZDARMA příručku „Vrtání ponornými kladivy A – Z“.
 • 13.10.2016STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY /Praha/Stavební zákon a prováděcí vyhlášky s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a dalším novým právním předpisům. Výklad bude zaměřen především na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby, atd.
 • 18.10.2016TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!
 • 20.10.2016POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), SE ZAMĚŘENÍM NA POSLEDNÍ NOVELU ZÁKONA /Praha/Podrobný výklad k poslední novele zákona EIA č. 100/2001 Sb., která je účinná od 1. 4. 2015 a vyšla pod č. 39/2015 Sb. Součástí výkladu budou i změny v souvisejících předpisech, zejména stavebním zákoně a informace o připravovaných novelizacích zákona.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2016 najdete ZDE

Aktuality

 • Seminář Nové Pražské stavební předpisy

  Termíny semináře 4. 10. a 8. 11. 2016 jsou již obsazeny. Další zájemci o školení k PSP se mohou hlásit na nový termín semináře, který bude dne 6. 12. 2016.

 • Vláda schválila novelu stavebního zákona

  Novela má zjednodušit povolovací řízení tím, že bude možné sloučit nyní oddělené uzemní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), a také se do ní vrátily Pražské stavební předpisy.

 • Letošní veletrh Expo Real v Mnichově

  Nové výstaviště se od 4. do 6. 10. 2016 stane dějištěm 19. ročníku veletrhu komerčních nemovitostí, zaměřeného na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování.

 • Nominace staveb v soutěži Stavba roku 2016

  Od 8. září do 13. října do 12 hodin můžete hlasovat o Cenu veřejnosti a podpořit dílo podle vaší volby.

 • Příprava na autorizační zkoušky ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 25. 10. 2016 v Praze. ZDARMA obdržíte otázky ke zkoušce a osvědčení. Přednášet budou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.