Přihláška pro posluchače

Úvodní strana / Přihláška

Uzávěrky přihlášek:

V termínu uvedeném u každé akce nebo při naplnění kapacity sálu.

 

Jak se přihlásit:

Elektronickou přihláškou, která je umístěna na konci stránky u každé akce.

Kalendář akcí najdete ZDE

Smluvní podmínky:

1. Přihlášku odešlete nejpozději v termínu uzávěrky.

2. Následně obdržíte fakturu. Celkovou částku za služby objednané v přihlášce uhraďte bankovním příkazem na účet č. 478637123/ 0300 u ČSOB Praha 1.

3. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, místa a data konání z organizačních důvodů.

5. Odesláním přihlášky souhlasí účastníci s výše uvedenými podmínkami, se zařazením do databáze pořadatele a zasíláním aktuálních informací o připravovaných akcích poštou i elektronicky.

 

Fakturační údaje:


STUDIO AXIS, spol. s r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
IČ: 25069586, DIČ: CZ25069586
Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46980

Bankovní účet:
478637123/ 0300 u ČSOB Praha 1

Platby ze zahraničí:
IBAN: CZ57 0300 0000 0004 7863 7123
BIC (SWIFT): CEKOCZPP