Přihláška pro posluchače

Úvodní strana / Přihláška

Jak se přihlásit:

Elektronickou přihláškou, která je umístěna na konci stránky u každé akce.

 

Uzávěrky přihlášek:

V termínu uvedeném u každé akce nebo při naplnění kapacity sálu.

 

Smluvní podmínky:

1. Přihlášku prosíme odeslat nejpozději v termínu uzávěrky.

2. Následně obdržíte fakturu na celkovou částku za služby objednané v přihlášce. Přijetím faktury souhlasíte s její úhradou a účast na objednané akci se stává závaznou. Částku uhraďte bankovním příkazem na účet č. 478637123/ 0300 u ČSOB Praha před akcí v termínu splatnosti faktury.

3. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, přednášejících, místa a data konání z organizačních důvodů.

5. Odesláním přihlášky souhlasí účastníci s výše uvedenými smluvními podmínkami, se zařazením do databáze pořadatele, zasíláním aktuálních informací o našich připravovaných vzdělávacích akcích poštou i elektronicky a zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle nařízení EU 2016/679 (GDPR). Všechny uvedené údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a je možné jej kdykoli písemně odvolat na adrese: studio@studioaxis.cz

 

Fakturační údaje:


STUDIO AXIS, spol. s r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 25069586, DIČ: CZ25069586
Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46980

Bankovní účet:
478637123/ 0300 u ČSOB Praha 1

Platby ze zahraničí:
IBAN: CZ57 0300 0000 0004 7863 7123
BIC (SWIFT): CEKOCZPP