O firmě

Úvodní strana / O firmě

STUDIO AXIS spol. s r.o. působí v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých a odborného poradenství v České republice od roku 1994. Naše aktivity jsou zaměřeny na stavebnictví a související obory.

Již od začátku úzce spolupracujeme s ČVUT v Praze i dalšími vysokými školami, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českou komorou architektů, Národním památkovým ústavem, ministerstvy a dalšími relevantními institucemi.

Školení a konzultace vedou vysoce kvalifikovaní lektoři z řad špičkových specialistů vysokých škol, institucí i významných firem.

Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů. Vybrané akce mají také akreditaci Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

STUDIO AXIS spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s renomovanými mediálními skupinami a má bohatou zkušenost ve vydavatelské činnosti.


Níže uvádíme některé z významnějších projektů realizovaných v minulých letech:

od roku 2001 každoročně

OBNOVA PAMÁTEK

Odborná konference s doprovodnou výstavou a exkurzí pořádaná pravidelně ve spolupráci s ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu, Fakultou architektury ČVUT a Českým národním komitétem ICOMOSu.

2005 - 2007

VZDĚLÁVÁNÍ METODIKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ PŘI POŘIZOVÁNÍ, SPRÁVĚ A OBNOVĚ VEŘEJNÉHO MAJETKU

Společný projekt s Fakultou stavební ČVUT realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a podpořený z prostředků Evropského sociálního fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. města Prahy.

2005 - 2007

KURZ PAMÁTKOVÉ PÉČE v Telči

Dvoutýdenní kurz v Telči pořádaný s Fakultou architektury ČVUT a určený specialistům pracujícím v oblasti péče o kulturní dědictví.

2007

TECHSTA

Mezinárodní konference na téma Technologie pro trvale udržitelný rozvoj stavebnictví pořádaná ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze.

1996 - 2004

CONCON

Concrete Construction - řada mezinárodních výstav a seminářů o betonovém stavitelství.

1995

BUILD Prague ´95

Výstava více než stovky britských firem z oblasti stavebnictví konaná za podpory britského Department of Trade and Industry.