zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
10. 11. 2015 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

 

  • Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

a) zákon č. 142/2012 Sb. – řeší rozsah údajů poskytovaných z tzv. základních registrů a rozšiřuje obsah Ústředního seznamu kulturních památek

b) zákon č. 303/2013 Sb. - mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva; část druhá mění zákon o státní památkové péči

c) zákon č. 350/2012 Sb. – velká novela stavebního zákona

 

  • Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům:

a) nařízení vlády č. 182/2015 Sb. - prohlášení nových národních kulturních památek
b) sdělení č. 121/2015 Sb. – aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky (aktualizace byla schválena usnesením vlády ze dne 15. 4. 2015 č. 276)

 

  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

a) problematika územního plánování
b) problematika stavebního řádu

c) posuzování interiérových úprav

d) problematika odstraňování staveb
 

  • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řáduProgram:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Mediální partnerství:
Propamatky


Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.