zpět na seznam

ZÁVADY BYTOVÝCH DOMŮ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
25. 11. 2015 - středa - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec:
ZÁVADY V ŘEŠENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ BYTOVÝCH DOMŮ

 • Závady v projekci – nerespektování platných norem a jejich nesprávný výklad, nevyhovující výkresová část, chyby ve výpočtech, používání neplatných technických listů apod.
 • Závady v realizaci – špatný způsob provedení, nevhodná připravenost, chybějící dokumentace skutečného provedení, nedostatečné označení ucpávek, závady u nátěrů a nástřiků s podmínkami jejich aplikovatelnosti
 • Závady v užívání
 • Praktické příklady pro všechny výše uvedené body
   

Ing. Petr Kejklíček - PKPO:
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BYTOVÝCH DOMŮ – POŽADAVKY A PŘÍKLADY Z PRAXE

 • Požární těsnění instalací rozvodů TZB a elektro
 • Požární ochrana rozvaděčů
 • Požární pásy a meziokenní vložky
   

Ing. František Chuděj - PKPO:
NORMY PRO BYDLENÍ A GARÁŽE

 • Využití ČSN 73 0833 pro bytové stavby s doplněním chybějících údajů podle kmenové normy 73 0802;
 • Řešení suterénů s garážovým provozem:

- likvidace požárů v hromadných garážích pomocí požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje nestačí)
- větrání hromadných garáží bez návaznosti a s návazností na nadzemní podlaží
- zvláštnosti garážování vozidel poháněných plynem a přítomnost kouřových hlásičů

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).
 

logo pkpo


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním samostatně stojící roletky nebo panelu.
Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.