zpět na seznam

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ A ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODLE EN EUROKÓDŮ

odborný seminář

Datum a místo konání:
27.09.2006 - středa - od 9 do 17 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)


Odborný garant:
Prof.Ing. Milan Holický, DrSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
zástupce ředitele ústavu a vedoucí Oddělení spolehlivosti konstrukcí

Odborné zaměření semináře:
Transformace předběžných evropských norem ENV Eurokódů do soustavy norem EN je téměř dokončena. Základní norma EN 1990 pro zásady navrhování a několik Částí Eurokódu EN 1991 pro zatížení konstrukcí jsou již u nás zavedeny do systému národních norem jako ČSN EN. Očekává se, že celý soubor norem pro navrhování pozemních a inženýrských staveb se vydá do dvou let. Po určitém období společné platnosti ČSN a Eurokódů se většina původních českých norem zruší a nahradí soustavou harmonizovaných evropských předpisů.
Seminář je zaměřen na zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí podle Eurokódů EN 1990 a EN 1991 Tyto normativní předpisy uvádějí obecné zásady navrhování stavebních konstrukcí, a dále zatížení stálá, užitná, klimatická, zatížení během výstavby, zatížení požárem a dalšími druhy mimořádných zatížení. Přednášející se aktivně účastní tvorby nových mezinárodních dokumentů, překladů Eurokódů a zpracování národních příloh. Seminář proto poskytne informace o tvorbě a obsahu národních příloh k již vydaným ČSN EN Eurokódům, o mezinárodních podkladech pro různé alternativní postupy navrhování i o současných aktivitách organizace CEN a očekávaném dalším vývoji evropských předpisů pro navrhování.
Cílem semináře je seznámit projektanty, konstruktéry, investory, odborníky prováděcích firem, pedagogy, úředníky státní správy, pracovníky certifikačních organizací a další technickou veřejnost s novými předpisy pro navrhování stavebních konstrukcí. Seminář má poskytnout ucelené informace o zásadách a pravidlech navrhování podle nových evropských předpisů s cílem usnadnit jejich používání v praxi.

Program:
 • 8.15 - 9.00 Registrace
 • 9.00 - 9.15 Zahájení


 • 9.15 - 11.00
  ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ PRO NAVRHOVÁNÍ
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Kloknerův ústav ČVUT

 • OBECNÉ ZÁSADY A PRAVIDLA NAVRHOVÁNÍ PODLE EN 1990
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA NOVÝCH PŘEDPISŮ
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Kloknerův ústav ČVUT

 • 11.00 - 11.20 Přestávka s občerstvením


 • 11.20 - 13.00
  STÁLÁ A UŽITNÁ ZATÍŽENÍ
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  EVROPSKÁ KONCEPCE POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.
  OBECNÉ ZÁSADY PŘI GEOTECHNICKÉM NAVRHOVÁNÍ
  Ing. Jana Marková, Ph.D.


 • 13.00 - 13.45 Přestávka na oběd


 • 13.45 - 15.00
  ZATÍŽENÍ SNĚHEM
  Ing. Marie Studničková, CSc., Kloknerův ústav ČVUT
  ZATÍŽENÍ VĚTREM
  Ing. Jaromír Král, CSc., Kloknerův ústav ČVUT
  ZATÍŽENÍ TEPLOTOU
  Ing. Jana Marková, Ph.D.
  ZATÍŽENÍ MIMOŘÁDNÁ
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.


 • 15.00 - 15.20 Přestávka s občerstvením


 • 15.20 - 16.30
  ZATÍŽENÍ MOSTŮ DOPRAVOU
  Ing. Marie Studničková, CSc.
  PŘÍKLADY STANOVENÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ A ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ VYBRANÝCH KONSTRUKCÍ
  Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT Ing. Libor Švejda, RIB Stavební software, s.r.o.


 • 16.30 - 17.00 Diskuse

Poplatek:
Vstupné: 1.990,-Kč za osobu zahrnuje i SBORNÍK přednášek
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Sborník navíc: 200,-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Občerstvení v přestávkách podáváme ZDARMA.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: