zpět na seznam

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - ČÁST STAVEBNÍ ŘÁD

odborný seminář

Datum a místo konání:
24.10.2006 - úterý - od 9 do 13 hodin
HOTEL BELVEDERE, Milady Horákové 19, Praha 7 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová
  • Nejdůležitější změny v novém stavebním zákoně - části stavební řád
  • Umisťování staveb a zařízení
  • Stavební řízení
  • Ohlašování a povolování staveb
  • Vznik práva k užívání stavby
  • Správní delikty
  • Autorizovaný inspektor
  • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
V přestávce občerstvení zdarma
13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: