zpět na seznam

VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PODLE NOVÉHO SPRÁVNÍHO ŘÁDU

odborný seminář

Datum a místo konání:
07.11.2006 - úterý - od 9 do 13 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
prom. práv. Jaroslava Nietscheová, Ing. Michal Krátký - Povodí Vltavy a.s.
  • Pojem vodního práva, jeho předmět, obsah a zaměření.
  • Základní obecné principy správního řízení s ohledem na specifika vodoprávního řízení.
  • Vodoprávní řízení a jeho specifika a odlišnosti od správního řízení.
  • Kompetence vodoprávních úřadů
  • Práva a povinnosti účastníků vodoprávního řízení
  • Vodoprávní řízení podle nového správního řádu
  • Stavby vod. děl, nakládání s vodami, ochrana před povodněmi

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
V přestávce občerstvení zdarma
13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
V případě zájmu prosíme zaslat obratem na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: