zpět na seznam

DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ - AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

školení TDI

Datum a místo konání:
09.11.2006 - čtvrtek - od 9 do 17 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Smluvní vztah autorského dozoru a zákazníka
  • Smluvní vztah TDI a stavebníka
  • Pracovní náplň funkce TDI
  • Kontrolní činnosti a jejich dokumentování
  • Výkony TDI během provádění stavby
  • Kolaudace a její příprava
  • Odpovědnost TDI vůči stavebníkovi

Program:
08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
09:00 - 12:00 Odborné přednášky
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 17:00 Odborné přednášky

Poplatek:
Vstupné: 1.990,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
V případě zájmu prosíme zaslat obratem zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: