zpět na seznam

SPOLEHLIVOSTNÍ METODY PŘI OVĚŘOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

odborná konference

Datum a místo konání:
09.03.2006 - čtvrtek - od 9 do 17 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Obsah semináře:
Odborný garant - Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Seminář je zaměřen na uplatnění pravděpodobnostních metod teorie spolehlivosti při navrhování a ověřování stavebních konstrukcí. Vysvětlí se zde základy spolehlivostních metod podle Eurokódů, ozřejmí podstata metody dílčích součinitelů i postupy managementu spolehlivosti staveb.

Obsah semináře zahrnuje všechny důležité kroky a metodické postupy při uplatnění spolehlivostních metod pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí ve stavebním průmyslu. Nejde tedy o seminář na vybraná témata pro úzký okruh odborníků, ale o seminář určený pro nejširší technickou veřejnost.
Seminář zahrnuje:
- Spolehlivostní metody (obecné zásady a požadavky)
- Pravděpodobnostní základy metody dílčích součinitelů
- Pravděpodobnostní koncepce pravidel pro kombinace zatížení
- Popis zatížení (modely stálého a proměnného zatížení)
- Popis odolnosti (modely vlastností materiálů a geometrických veličin)
- Metody výpočtu ukazatelů spolehlivosti (analytické, simulační metody)
- Postupy analýz a hodnocení rizik konstrukcí
- Informaci o dostupných softwarových produktech (přehled a charakteristika)
V odpoledním bloku budou také uvedeny praktické ukázky aplikace spolehlivostních metod. Každá ukázka zahrnuje zadání, stručnou charakteristiku použité metodiky a výsledky či zkušenosti. Cílem je ukázat přednosti i nesnáze praktického uplatnění pravděpodobnostních metod při navrhování nových i existujících konstrukčních prvků v konkrétních podmínkách.

Presentace všech příspěvků má svou srozumitelností vzbudit zájem o další podrobnosti uvedených postupů a má usnadnit vlastní využití jednotlivých spolehlivostních metod v praxi. Účastníci semináře obdrží sborník prezentovaných příspěvků a vzorových příkladů. Na semináři vystoupí přední odborníci z ČR, kteří se dlouhodobě zabývají teoretickými i praktickými aplikacemi spolehlivostních metod ve stavebnictví.

Program semináře:

 • 8.30 - 9.00 Registrace


 • 09:00 - 12:30 ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD:


 • OBECNÉ POSTUPY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD:
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ MODELY ZATÍŽENÍ
  Ing. Jana Marková, Ph.D.

  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ MODELY ODOLNOSTI
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  ANALYTICKÉ METODY (INTEGRACE, FORM, SORM)
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  METODY VYUŽÍVAJÍCÍ SIMULAČNÍ TECHNIKU (MONTE CARLO)
  Prof. Ing. Drahoslav Novák, DrSc.

  HODNOCENÍ RIZIK STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  INFORMACE O SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc.

  DISKUSE

 • 12:30 - 13:30 Oběd


 • 13:30 - 17:00 PRAKTICKÉ UKÁZKY APLIKACE PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD:

 • APLIKACE ANALYTICKÝCH METOD
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D.

  APLIKACE SIMULAČNÍCH METOD
  Prof. Ing. Drahoslav Novák, DrSc.

  PRAVDĚPODOBNOSTNÍ OPTIMALIZACE A HODNOCENÍ RIZIK
  Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. M. Sýkora, Ph.D., Ing. Karel Jung

  DISKUSE

  Poplatek:
  Vstupné: 1.950,-Kč za osobu
  Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

  Bodové ohodnocení:
  Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

  Uzávěrka přihlášek:
  Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

  Související odkazy: