zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2006 - FASÁDY

6. konference s výstavou a exkurzí

Datum a místo konání:
Konference - 21. 03. 2006 - úterý - od 9 do 18 hodin
Exkurze - 22. 03. 2006 - středa - od 9 hodin
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (MAPKA)


Posluchači:
Konference je určena projektantům, stavitelům, restaurátorům, zaměstnancům veřejné správy a památkových ústavů, investorům a všem dalším zájemcům, kteří se věnují ochraně památek.

Akreditace:

  • Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (hodnoceno 2 body)
  • Akreditace Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků


Anotace:
Obnova fasád historických staveb patří k častým a významným úkolům památkové péče. V praxi se ovšem vyskytuje řada chybných stereotypů. Za všechny připomeňme například nepodložený předpoklad, že obnova jakékoliv omítané fasády spočívá v nátěru fasádní barvou, nebo automatické upřednostňování vícebarevnosti, a to i v případech, pro které je jednobarevnost charakteristickou součástí původního výtvarného řešení. Správná není ani představa, že smyslem památkové obnovy je automaticky návrat k (nej)staršímu zjištěnému řešení. Dochovaný stav a přínos 19. století jsou stále neprávem hodnotově podceňovány. Z hlediska současného stavu poznání nabývá na významu materiálové a technologické řešení, které má na vzhled a způsob stárnutí fasád zásadní dopad, a které dosud stálo stranou zájmu. V teoretické rovině je potřeba se vypořádat se vzájemnou vazbou omítaných ploch a druhotně obnažených kamenných konstrukcí. Pozornost zasluhuje vztah stavebně historického průzkumu a obnovy. V neposlední řadě je také vhodné si položit otázku, co všechno je součástí barevného řešení fasád, protože to zdaleka není pouze barevnost omítaných ploch. Konference "Obnova památek 2006 - fasády" nabídne pohled významných odborníků. Jejím cílem je pomoci ujasnit si smysl péče o fasády historických staveb, upozornit na nejčastější chyby a zároveň naznačit východiska odpovídající současnému stavu poznání. Účast lze doporučit všem, kdo se profesionálně obnovou fasád historických staveb zabývají, zejména projektantům, pracovníkům stavebních firem, zástupcům výrobců materiálů vhodných pro obnovu historických fasád, restaurátorům, pedagogům, investorům, pracovníkům stavebních úřadů a samozřejmě památkářům.
Ing.arch. Miloš Solař, Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, odborný garant konference

Program konference:
21. 03. 2006 - úterý - od 9 do 18 hodin - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

8:15 - 8:45 Prezence účastníků

PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
ÚVOD

Ing. Petr Macek - Ústav pro dějiny umění FF UK
CO BY MĚLI STAVEBNÍCI, PAMÁTKÁŘI A PROJEKTANTI VĚDĚT O FASÁDÁCH BAROKA A 19. STOLETÍ

Prof.PhDr. Rostislav Švácha, CSc. - Ústav dějin umění AV ČR
CO BY MĚLI STAVEBNÍCI, PAMÁTKÁŘI A PROJEKTANTI VĚDĚT O FASÁDÁCH 20. STOLETÍ

10:40 - 11:00 přestávka

Prof.Dr. Manfred Koller - Bundesdenkmalamt / Technische Universität Wien
HISTORICKÉ POJETÍ, PRŮZKUM A OBNOVA BAROKNÍCH FASÁD V RAKOUSKU

Ing.arch. Miloš Solař - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
ÚVOD DO PROBLEMATIKY OBNOVY FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB

Doc.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze
POZNÁMKY K OBNOVĚ FASÁD HISTORICKÝCH STAVEB

13:00 - 14:00 oběd

Bc. Karel Ksandr - Národní muzeum
MATERIÁLY FASÁD V OBDOBÍ 1850 - 1950 A JEJICH OBNOVA

Ing.arch. Jan Bárta - Aqua obnova staveb
CO POVAŽUJI PŘI OBNOVĚ HISTORICKÝCH FASÁD ZA DŮLEŽITÉ

15:00 - 15:20 přestávka

Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
VZTAH ARCHITEKTONICKÉ PLASTIKY K ARCHITEKTUŘE

Mgr. Lubomír Zeman
K OBNOVĚ FASÁD 19. A 20. ST. V KARLOVÝCH VARECH

PhDr. Ladislav Špaček - Národní památkový ústav, ú.o.p. v hlavním městě Praze
VÝKLADCE A DETAILY MĚSTSKÉHO PARTERU

DISKUSE

Exkurze:
22. 03. 2006 - středa
OBECNÍ DŮM, náměstí Republiky - od 10:00 a od 11:00 hodin.
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, Malostranské náměstí - od 12:00 a od 13:00 hodin.
Délka prohlídek je cca 1 hodina. Zápis do exkurzí bude v den konference. Z kapacitních důvodů se mohou zúčastnit jen návštěvníci přednášek, a to pouze jedné exkurze.

OBNOVA PAMÁTEK 2006 - závěry z konference

OBNOVA PAMÁTEK 2005 - archiv příspěvků
OBNOVA PAMÁTEK 2004 - archiv příspěvků

Přihláška k prezentaci firmy na doprovodné výstavě nebo inzercí ve sborníku:
Přihlášku pro firmy vám zašleme na základě ŽÁDOSTI.
 

Související odkazy: