zpět na seznam

LEGISLATIVA A POŽADAVKY V BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - VYTIPOVÁNÍ A OPATŘENÍ V PREVENCI RIZIK

školení BOZP

Datum a místo konání:
20.04.2006 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
Martin Veselý - osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
 • Zákoník práce hlava V a vztah k vládním nařízením
 • Analýza a vytipování rizik
 • Kontrolní systémy - opatření v prevenci rizik ve vztahu k řízení BOZP v rámci firmy v návaznosti na ISO 9001 a OHSAS 18001
 • Pracovní úrazy - požadavky na evidenci, odškodnění a refundaci
 • Kategorizace prací a činností
 • Výkon státního odborného dozoru - novinky a příprava nové legislativy

  • Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení BOZP.

   Program:
   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
   09:00 - 13:00 Přednášky
   V přestávce občerstvení zdarma
   13:00 Oběd

   Poplatek:
   Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
   Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
   Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

   Bodové ohodnocení:
   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

   Uzávěrka přihlášek:
   Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

   Související odkazy: