zpět na seznam

KROVY A ŠIKMÉ STŘECHY - PREVENCE PORUCH A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
01.06.2006 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
Ing. Miloslava Popenková, CSc., Doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. Jaroslav Synek - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Projektový návrh střechy jako zdroj poruch
  • Chyby při návrhu a provádění krovu (nosné konstrukce)
  • Chyby při návrhu a provádění:
    • skládané krytiny
    • plechové krytiny a klempířských prací
  • Bezpečnost práce při práci na střeše - povinnosti stavebníka
  • Právní otázky reklamačního řízení

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
V přestávce občerstvení zdarma
13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: