zpět na seznam

TECHNOLOGIE A REALIZACE PODLAH - OD POTĚRŮ K PRŮMYSLOVÝM PODLAHÁM

odborný seminář

Datum a místo konání:
13.10.2005 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:

 • Ing. Miloslava Popenková, CSc. - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze

 • PROBLEMATIKA POTĚRŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ANHYDRITOVÉ POTĚRY:
  Charakteristické problémy chyb realizace cementových potěrů, ukázka vad a následných poruch. Příčiny tvorby trhlin samonivelačních anhydritových potěrů, zásady návrhu a realizace, tloušťky a spáry v anhydritových potěrech, kontrola jakosti.

 • Josef Doležal - bývalý technolog Vojenských staveb, nyní výzkumný pracovník Katedry technologie staveb Fakulty stavební ČVUT a majitel fy Betonconsult

 • PRŮMYSLOVÉ PODLAHY V OBJEKTECH POZEMNÍCH STAVEB A ŘEŠENÍ JEJICH OPRAV:
  Průmyslové podlahy – návrh resp. oponentace projektového řešení, technologie provádění, problémy a jejich řešení. Dimenzování podlahy na zhutněném podloží, konstrukční vrstvy průmyslových podlah, technologie zemních prací a podkladních vrstev, technologie betonáže podlahové desky, poruchy na průmyslových podlahách, opravy poruch cementobetonových podlah.

 • Doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. - vedoucí Katedry technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze

 • PORUCHY PRŮMYSLOVÝCH PODLAH, TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PODLAHOVÝCH SYSTÉMŮ A PROGRESIVNÍ METODA REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH PODLAH TECHNOLOGIÍ LASER SCREED (USA):
  Typické poruchy průmyslových podlah, chybné postupy realizace dilatací a finálních tenkovrstvých úprav; technologie podlahových systémů, kde problémy těchto technologií nejvíce spadají do oblasti cementových betonů a silikátových pojiv obecně, chování cementového betonu. Přehled jednotlivých konstrukčních vrstev podlah se stručným vyjádřením jejich funkci, případně složení. Seznámení s progresivní technologií rychlého vytváření podlahové konstrukce při zachování vysokého stupně kvality vytvořené konstrukce.

  Program:
  • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
   V přestávce občerstvení zdarma
  • 13:00 Oběd

  Poplatek:
  Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
  Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

  Bodové ohodnocení:
  Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

  Uzávěrka přihlášek:
  Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

  Související odkazy: