zpět na seznam

ZÁKON Č. 40/2004 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

výklad právních předpisů

Datum a místo konání:
10.11.2005 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Kateřina Černá - tajemnice Úřadu městské části Praha 13
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a související právní předpisy
 • Klíčové pojmy v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • Finanční limity pro veřejné zakázky
 • Způsoby určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky
 • Podmínky použití zadávacího řízení
 • Předběžné oznámení
 • Uveřejňování zakázek
 • Kvalifikace dodavatelů
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Důsledky nesplnění kvalifikace
 • Pravidla podávání nabídek
 • Lhůty pro podání nabídky
 • Hodnotící komise
 • Námitky
 • Některé důsledky porušení zákona
 • Praktické zkušenosti a poznatky ze zadávacích řízení

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
  V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: