zpět na seznam

BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVBÁCH V RÁMCI LEGISLATIVY EU

výklad právních předpisů

Datum a místo konání:
16.11.2005 - středa - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
Doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc. - vedoucí Katedry technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ing. Josef Ladra - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ing. Václav Pospíchal - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze


 • Bezpečnost práce v legislativě EU obecně, bezpečnost na stavbách (EU - změny)
 • Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
 • Pojem pracoviště - zřizování přechodných pracovišť
 • Povinnosti a práva zaměstnanců - zákoník práce
 • Přestávky v práci
 • Školení a odborná způsobilost
 • Ochranné pomůcky
 • Prostředky hromadné ochrany
 • Diskuse

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
  V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: