zpět na seznam

EURONOVELA VODNÍHO ZÁKONA

výklad právních předpisů

Datum a místo konání:
02. 02. 2005 - středa - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6


Přednášející a obsah semináře:
prom. práv. Jaroslava Nietscheová, Ing. Michal Krátký - spoluautoři vodního zákona a komentáře k vodnímu zákonu
Vodní zákon č 254/2001 Sb. po novele a praktické otázky jeho aplikace:
  • Právní povaha vod
  • Povinnosti při nakládání s vodami
  • Vodní díla a povinnosti jejich vlastníků
  • Ochrana před povodněmi
  • Poplatky při nakládání s vodami
  • Pokuty za porušení povinností uložených vodním zákonem
  • Odpovědi na dotazy

Program:
  • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Odborná přednáška
  • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 80,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.
Občerstvení v přestávce podáváme ZDARMA.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: