zpět na seznam

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

odborný seminář z cyklu "Poruchy staveb"

Datum a místo konání:
10. 02. 2005 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6


Přednášející a obsah semináře:
Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, Ing. Luboš Káně
Cílem první části semináře je na základě dokumentovaných poruch hydroizolací upozornit na nejvíce se vyskytující závady návrhu hydroizolační ochrany, závady v přípravě podkladu i v realizaci vlastní izolace, které způsobují pronikání vody do podzemních prostor, a to jak staveb pozemních, tak staveb inženýrských. Ve druhé části semináře budou shrnuty současné poznatky o navrhování hydroizolační ochrany a na zdokumentovaných realizacích prezentovány vybrané systémy hydroizolací.
 • Ukázky poruch a rozbor jejich příčin
 • Doporučení platných norem pro návrh a provádění izolací spodní stavby
 • Principy pro výběr vhodných materiálů k realizaci hydroizolací
 • Přehled dostupných materiálů na trhu a směry vývoje
 • Vztah hydroizolační techniky a ochrany staveb proti pronikání radonu
 • Vybrané systémy hydroizolační ochrany spodní stavby
 • Vlhkostní problémy hromadných garáží = nejen pronikání podzemní vody

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
  V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 80,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: