zpět na seznam

ŘÍZENÍ STŘEDNÍ STAVEBNÍ FIRMY

odborný seminář

Datum a místo konání:
24. 02. 2005 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6


Přednášející a obsah semináře:
Ing. Aleš Tomek, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • Stanovení vhodné podnikatelské strategie pro střední firmu - investiční strategie a analýza vlastních kapacit a schopností, organizace, marketing a řízení střední firmy, jak definovat a najít pro tento typ podniku místo na trhu
  • Stanovení cílů na základě kritérií úspěšného podniku a úspěšného projektu
  • Nalezení vhodné organizační struktury a systém řízení pomocí tzv.kontrolních seznamů (checklists), řízení produktivity organizačních jednotek, metoda řízení podle PPOIC (lidé, plánování, organizace, implementace a kontrola), vyhodnocování výkonnosti lidí a podnikatelských jednotek podniku, charakteristiky systému řízení úspěšné střední stavební firmy, klíčová role systému řízení nabídek a jeho jednotlivé složky a možnosti optimalizace a nápravy dosavadního stavu, využití checklistů a standardních řídících procedur i v podmínkách menší firmy
  • Finanční řízení střední firmy, financování projektů a řízení cashflow
  • Řízení poddodavatelů - tvorba systému řízení poddodavatelů, smluvní zabezpečení, finanční řízení, realizace zákaznických změn, trvalé vyhodnocování jednotlivých dodavatelů

Program:
  • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Odborná přednáška
  • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 80,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.
Občerstvení v přestávce podáváme ZDARMA.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: