zpět na seznam

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A STAVEBNICTVÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
17. 03. 2005 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6


Přednášející a obsah semináře:
Ing. Václav Šístek - specialista pro ekonomii
 • Předstrukturální fondy, přechod do Strukturálních fondů EU (SFEU)
 • Dílčí zkušenosti z předstrukturálních fondů
 • Strukturální fondy a Kohezní fond
 • Základní struktura požadavků na projektové žádosti
 • Projektová žádost o podporu (žádost, přílohy povinné a nepovinné)
 • Předběžné studie (Pre-Feasibility Study, audity)
 • Studie proveditelnosti
 • Obchodní plán (Business Plan)
 • Marketingová studie
 • Financování stavby, výběr financující banky
 • Zpracování projektové dokumentace (územní řízení, stavební řízení), dokumentace použitá do projektové žádosti
 • Propočet/rozpočet stavby
 • Výběrová řízení
 • Variantní řešení
 • Poradci nebo vlastní síly při zpracování projektové žádosti
 • Spolupráce žadatele, projektanta, zhotovitele, poradce, veřejnoprávní sféra
 • Dosavadní zkušenosti z předložených projektů (CzechInvest, žadatelé, poradci, projektanti, zhotovitelé)
 • Pravděpodobné scénáře dalšího vývoje ve SFEU
 • Výměna názorů, brainstorming

Cílová skupina:
žadatelé o dotaci, projektové organizace, zhotovitelé

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Odborná přednáška
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 80,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.
Občerstvení v přestávce podáváme ZDARMA.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: