zpět na seznam

KRESLENÍ VÝKRESŮ STAVEBNÍ ČÁSTI PODLE NOVÉ ČSN 01 3420

komentář k normě

Datum a místo konání:
23. 06. 2005 - čtvrtek - od 9 do 12 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6


Přednášející a obsah semináře:
Doc.Ing.arch. Milan Hanák
- účastník připomínkového řízení, překladatel a zpracovatel norem

 • Předmět normy
 • Použití čar a kótování
 • Zobrazování v půdorysech a svislých řezech
 • Kreslení vodorovných a šikmých konstrukcí
 • Otvory, stavební a povrchové úpravy, komíny
 • Seznamy a specifikace
 • Nové příbuzné normy (montované stavby, zahradní úpravy, bourací práce)

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 ~ 12:00 Přednáška
  V přestávce občerstvení zdarma
 • 12:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 80,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: