zpět na seznam

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEB A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ BYTOVÝCH DOMŮ

Ing. Miloslava Popenková, CSc., Ing.arch. Jitka Paroubková – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Datum a místo konání:
15. 9. 2004 - středa - od 10 do 12 hodin
Veletržní areál PVA Letňany
Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 2


vstupenka a katalog na výstavu ZDARMA!

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Miloslava Popenková, CSc. – Katedra technologie staveb FSv ČVUT v Praze
  • Důsledky vad projektové dokumentace pro realizaci
  • Vytipování rizik na jednotlivých zakázkách
  • Řešení zodpovědnosti za vady dle obchod. Zákoníku a stavebního zákona - stavební zákon v praxi
  • Předmět smlouvy o dílo ve vztahu k zodpovědnosti za vady
  • Vyhlášky a zákony uvádějící obsah projektové dokumentace
Ing.arch. Jitka Paroubková – Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
  • Typy bytových domů, požadavky na oslunění, osvětlení a požadavky z hlediska požárních předpisů
  • Požadavky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
  • Prostorové uspořádání bytů, domovního vybavení a garáží ve vazbě na konstrukční systém
  • Řešení dispozice bytu, náplň, členění
  • Příklady dispozičního a architektonického řešení bytových domů - ukázky realizovaných staveb

Program:
09:30 - 10:00 Registrace posluchačů
10:00 - 12:00 Odborné přednášky zástupců ČVUT
Občerstvení ZDARMA.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 10 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: