Aktuality

Zvolte stranu: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další strana

17.5.2024 Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 3. 9. 2024. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

17.4.2024 Seminář "Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství"

Praha 6. 6. 2024: Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.

16.4.2024 Seminář "Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče"

Praha 30. 5. 2024: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

7.1.2024 Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

Seminář na nový stavební zákon pořádáme dne 11. 4. 2024 v Praze a dne 16. 5. 2024 v Olomouci. Obsahem bude nová úprava stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

7.1.2024 Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024"

Tématem 9. ročníku bude rekapitulace vodárenské hydrogeologie za 10 let od první konference konané v ČR na toto téma. Konference se koná 24. - 25. 4. 2024 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Podrobný program přednášek je zveřejněn na webu.

1.1.2024 PF 2024

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví přeje všem úspěšný celý rok 2024.

25.10.2023 Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství

19. 12. 2023 v Praze a 8. 2. 2024 v Olomouci pořádáme seminář zaměřený na důležité změny, které přináší nový stavební zákon a jejich dopady na vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

28.6.2023 Akreditované vzdělávací akce ve 2. pol. roku 2023

Srdečně Vás zveme na podzimní semináře, z nichž řada souvisí i s přijetím nového stavebního zákona. Některé podzimní semináře se budou věnovat také např. požární bezpečnosti staveb, péči o památky, vodnímu hospodářství, požadavkům na projektovou dokumentaci a stavební výrobky, povinnostem stavbyvedoucího atd.

27.6.2023 Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů.

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Součástí JES může být, v závislosti na volbě investora, i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí EIA. Podrobnosti se dozvíte na našem semináři, který pořádáme dne 10. 10. 2023 v Praze.

12.6.2023 Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

Dne 24. 10. 2023 pořádáme v Praze seminář, který se bude věnovat nové úpravě stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

20.1.2023 Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2023"

Tématem 8. ročníku bude "Obnova a budování nových jímacích objektů podzemní vody." Konference se koná 19. - 20. 4. 2023 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou.

21.12.2022 PF 2023

Klidné Vánoce a vše dobré v roce 2023 přeje STUDIO AXIS

21.12.2022 Akreditované vzdělávací akce v 1. pol. roku 2023

Vzdělávací akce, které pro Vás připravujeme na období leden - červen 2023 průběžně zařazujeme.

26.11.2021 Od 1. 12. 2021 jsme v novém sídle a konferenčním centru!

Od 1. 12. 2021 nás najdete v novém sídle a konferenčním centru na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice s výborným spojením MHD nedaleko od stanice metra Vltavská. Současně pro Vás aktualizujeme program školení na rok 2022 a těšíme na setkání na našich vzdělávacích akcích.

19.8.2021 Vzdělávací akce lze již pořádat i prezenčně

Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví.

7.6.2021 Co všechno skrývá starý vodojem

Unikátní věžový vodojem v Kladně se proměnil ve Věž budoucnosti. Věž nyní slouží jako hi-tech vodárenský dispečink a ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky.

31.5.2021 Stavba roku Středočeského kraje 2021 - přihlášky

Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. Přihlášky lze podat pouze do 10. června 2021.

24.5.2021 Plánovaná registrace do katastru nemovitostí je podle odborníků nezákonná

Katastrální úřad plánuje od června zrušit možnost anonymního nahlížení do katastru, lidé se budou muset registrovat. Podle expertů je ale takové omezení přístupu nezákonné a sníží úroveň ochrany soukromí a osobních údajů.

19.5.2021 ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI

Vzhledem k trvajícím opatřením Vlády ČR v souvislosti s nebezpečím šíření nemoci Covid-19 jsme nuceni konferenci PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI přesunout na nový termín: 3. - 4. 11. 2021.

17.5.2021 Důvodem rychlého růstu cen nemovitostí je především nedostatek bytů a domů

Podle EUROSTAT je růst cen rezidenčních nemovitostí pátým nejvyšším v EU. Dle dotázaných developerů ceny nemovitostí rostou rychleji kvůli nedostatku bytů a zvyšujícímu se zájmu o jejich nákup.

Zvolte stranu: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další strana