Aktuality

Zvolte stranu: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další strana

23.5.2023 Stavební zákon - prezident podepsal novelu stavebního zákona!

Dne 8. 6. 2023 pořádáme v Praze seminář "Stavební zákon - stávající i nový" jehož obsahem bude i tzv. věcná novela stavebního zákona. Výklad je zaměřen jak na platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona.

22.5.2023 Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 5. 9. 2023. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

20.1.2023 Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2023"

Tématem 8. ročníku bude "Obnova a budování nových jímacích objektů podzemní vody." Konference se koná 19. - 20. 4. 2023 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou.

21.12.2022 PF 2023

Klidné Vánoce a vše dobré v roce 2023 přeje STUDIO AXIS

21.12.2022 Akreditované vzdělávací akce v 1. pol. roku 2023

Vzdělávací akce, které pro Vás připravujeme na období leden - červen 2023 průběžně zařazujeme.

26.11.2021 Od 1. 12. 2021 jsme v novém sídle a konferenčním centru!

Od 1. 12. 2021 nás najdete v novém sídle a konferenčním centru na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice s výborným spojením MHD nedaleko od stanice metra Vltavská. Současně pro Vás aktualizujeme program školení na rok 2022 a těšíme na setkání na našich vzdělávacích akcích.

19.8.2021 Vzdělávací akce lze již pořádat i prezenčně

Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví.

7.6.2021 Co všechno skrývá starý vodojem

Unikátní věžový vodojem v Kladně se proměnil ve Věž budoucnosti. Věž nyní slouží jako hi-tech vodárenský dispečink a ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky.

31.5.2021 Stavba roku Středočeského kraje 2021 - přihlášky

Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. Přihlášky lze podat pouze do 10. června 2021.

24.5.2021 Plánovaná registrace do katastru nemovitostí je podle odborníků nezákonná

Katastrální úřad plánuje od června zrušit možnost anonymního nahlížení do katastru, lidé se budou muset registrovat. Podle expertů je ale takové omezení přístupu nezákonné a sníží úroveň ochrany soukromí a osobních údajů.

19.5.2021 ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI

Vzhledem k trvajícím opatřením Vlády ČR v souvislosti s nebezpečím šíření nemoci Covid-19 jsme nuceni konferenci PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI přesunout na nový termín: 3. - 4. 11. 2021.

17.5.2021 Důvodem rychlého růstu cen nemovitostí je především nedostatek bytů a domů

Podle EUROSTAT je růst cen rezidenčních nemovitostí pátým nejvyšším v EU. Dle dotázaných developerů ceny nemovitostí rostou rychleji kvůli nedostatku bytů a zvyšujícímu se zájmu o jejich nákup.

10.5.2021 Chystaný stavební zákon musí umožnit lepší plánování rozvoje měst a obcí

Návrh nového stavebního zákona je ve třetím čtení a čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou.

7.5.2021 ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO

Vzhledem k trvajícím opatřením Vlády ČR v souvislosti s nebezpečím šíření nemoci Covid-19 jsme nuceni konferenci OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO přesunout na nový termín: 14. - 15. 9. 2021.

19.4.2021 Použití recyklovaného stavebního materiálu je stále více populární

Podle průzkumů EUROSTAT tvoří stavební odpady největší část všech odpadů. Zacházení s nimi se tedy stále více dostává do povědomí stavebních společností.

29.3.2021 Developeři se budou v Praze podílet na financování školek, městských bytů a parků

Nová pravidla pro investory určují, v jaké výši mají přispívat na občanskou vybavenost městu při budování nových městských čtvrtí.

15.3.2021 Dotazník: Klimatické výzvy v architektuře a stavitelství

Šetření je určeno pro zjištění úrovně profesního povědomí architektů, inženýrů a techniků v oblasti udržitelnosti, mitigačních a adaptačních strategiích v procesu navrhování staveb, plánování měst a krajiny.

17.10.2020 ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020

ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE! Vzhledem k usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996, kterým se zakazují hromadné akce jsme nuceni přesunout konferenci na nový termín: 16. - 17. 6. 2021.

21.9.2020 Hlasujte pro Stavbu roku 2020

Odborná porota se Sborem expertů představila nominované stavby letošního ročníku soutěže Stavba roku. Veřejné hlasování je otevřeno do 14. října do 12 hodin.

7.9.2020 Druhý krok k tzv. budovám s nulou povede k realizaci kvalitnějších projektů

Od 1. 9. 2020 platí nové požadavky na novostavby budov s téměř nulovou spotřebou, které byly přijaty v aktualizované vyhlášce MPO o energetické náročnosti budov.

Zvolte stranu: 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další strana