Archiv aktualit

Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství

19. 12. 2023 v Praze a 8. 2. 2024 v Olomouci pořádáme seminář zaměřený na důležité změny, které přináší nový stavební zákon a jejich dopady na vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.
 

Seminář 19. 12. 2023 v Praze

Seminář 8. 2. 2024 v Olomouci

 

25.10.2023