zpět na seznam

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - ČÁST STAVEBNÍ ŘÁD

odborný seminář

Datum a místo konání:
07.02.2007 - středa - od 9 do 13 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Prednášející a obsah semináre:
JUDr. Václava Koukalová
 • Nejduležitejší zmeny v novém stavebním zákone - cásti stavební rád
 • Umistování staveb a zarízení
 • Stavební rízení
 • Ohlašování a povolování staveb
 • Vznik práva k užívání stavby
 • Správní delikty
 • Autorizovaný inspektor
 • Odpovednost osob pri príprave, realizaci a užívání stavby

Program:
 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchacu
 • 09:00 - 13:00 Prednášky
 • V prestávce obcerstvení zdarma
 • 13:00 Obed

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kc za osobu
Obed: 120,-Kc za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny vcetne DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Clenové CKAIT obdrží 1 kredit za úcast na seminári.

Uzáverka prihlášek:
Nejpozdeji 7 dní pred termínem konání semináre je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu prihlášku a potvrzení o platbe.

Související odkazy: