zpět na seznam

FASÁDY - PREVENCE VAD A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
14.03.2007 - středa - od 9 do 13 hodin
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

 • Ing. Pavel Kotas:
  PROBLEMATIKA APLIKACÍ MATERIÁLŮ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, KOTVENÍ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ MECHANICKÉ PEVNOSTI A STABILITY KONSTRUKCE, VADY PO A SENDVIČOVÝCH KONSTRUKCÍ LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠTŮ A VÝPLNÍ OTVORŮ. ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ NÁVRHY, VEDOUCÍ KE VZNIKU ZÁVAD PŘI UŽÍVÁNÍ.

 • Doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc.:
  ANALÝZA VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ U BUDOV S DŘEVĚNÝMI STROPY.

 • Doc.Ing. Václav Hájek, CSc.:
  KONSTRUKČNÍ VADY PROVĚTRÁVANÝCH FASÁDNÍCH SYSTÉMŮ Z HLEDISKA TEPELNĚ TECHNICKÝCH DŮSLEDKŮ.

 • Doc.Ing. Václav Hájek, CSc.:
  PROBLEMATIKA KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ VE VZTAHU K ARCHITEKTONICKÝM POŽADAVKŮM.


Program:

 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
 • V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
12. 3. 2007.

Související odkazy: