zpět na seznam

TECHSTA 2007

5. mezinárodní konference - Technologie pro trvale udržitelný rozvoj stavebnictví

Datum a místo konání:
19.-20.09.2007 - středa a čtvrtek - od 9 do 18 hodin
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Pořadatelé konference:

 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb

Vedoucí katedry: Doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.

 • Česká stavební společnost Praha, Skupina technologie staveb

Předseda skupiny: Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.

Organizátor konference:

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví


Program konference:

 • 19.9.2007 (středa)

08:00 - 09:00 registrace
09:00 - cca 18:00 přednášky
19:00 společenský večer

 • 20.9.2007 (čtvrtek)

09:00 - cca 12:00 přednášky
13:00 exkurse (stavba Národní technické knihovny v Dejvicích)

Hlavními tématickými okruhy konference jsou:

 • Nové trendy ve stavebně technologické přípravě staveb
 • Nové technologie stavebních procesů
 • Životnost staveb a jejich údržba
 • Vliv jakosti stavebních prací na kvalitu staveních konstrukcí, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků
 • Příčiny poruch stavebních konstrukcí
 • Technologie pro rekonstrukce staveb
 • Inovace a trvale udržitelný rozvoj v projektovém řízení (Project Management)
 • Risk Management a Project Management v praxi

 

Akreditace ČKAIT:

Autorizované osoby obdrží za účast na konferenci 3 body.