zpět na seznam

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VĚTREM A SNĚHEM

odborný seminář

Datum a místo konání:
13. 11. 2007 - úterý - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Jaromír Král, CSc., Ing. Marie Studničková, CSc. - Kloknerův ústav ČVUT

 • ZATÍŽENÍ VĚTREM:

V dubnu 2007 vyšla nová ČSN EN 1991-1-4 (EUROKÓD - 1. zatížení konstrukcí - část 1-4 obecná zatížení - zatížení větrem), která nahrazuje předběžnou normu ČSN P ENV 1991-2-4 a musí ji v plném rozsahu nahradit nejpozději do března 2010.

- Modelování větru, rychlost větru, dynamický tlak větru, mapa větrných oblastí.

- Kategorie terénu, vliv drsnosti terénu na návětrné straně, orografie terénu, okolní stavby.

- Zatížení ve směru větru, jednoduchý a podrobný postup.

- Součinitel konstrukce, součinitele tlaků a sil.

- Odtrhávání vírů a jevy aeroelastické nestability.

- Dynamické charakteristiky konstrukcí.

 • ZATÍŽENÍ SNĚHEM:

- Změny ČSN 73 0035/Z3, ČSN P ENV 1991-2-3/Z1, ČSN EN 1991-1-3/Z1

- Nová mapa sněhových oblastí ČR

- ČSN EN 1991-1-3:2005

- Návrhové situace

- Zatížení střech sněhem podle EN 1991-1-3

- Evropské mapy zatížení sněhem v EN 1991-1-3



Program:

    • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
    • 09:00 - 13:00 Přednášky
    • V přestávce občerstvení zdarma
    • 13:00 Oběd

        • Poplatek:
         Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
         Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

         Bodové ohodnocení:
         Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

         Uzávěrka přihlášek:
         Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

         Související odkazy: