zpět na seznam

PORUCHY SPODNÍ STAVBY

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 2. 2008 - úterý - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

 

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT:

Příčiny poruch v podzákladí, druhy průzkumů a jejich důsledky na spodní stavbu. Charakter trhlin na fasádě a vlhká místa v suterénu jako ukazatel závad ve spodní části staveb. Přímé a nepřímé sanační metody – jejich analýza a účinnost. Zásady pro výběr sanačních metod v praxi. Netypické příklady odstraňování vlhkosti v realizaci staveb.

 

 • Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Katedra betonových konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT:

Shrnutí obvyklých závad na konstrukcích suterénních podlaží, které jsou tvořena železobetonovými konstrukcemi, a to buď izolovanými (šedivé vany) nebo neizolovanými (bílé vany) proti zemní vlhkosti či tlakové vodě. Současně s popisem příčiny vzniklé závady bude prezentován i návrh sanace vzniklých poruch, resp. optimální návrh konstrukce, který vzniku případné poruchy brání.

 

 • Ing. Jiří Švehla, Alcedo PSV s.r.o.:

Poruchy povlakových hydroizolací spodní stavby: hydrofyzikální zatížení spodní stavby, možnost vzniku poruch jednotlivých fázích realizace, návrh vhodného izolačního systému s ohledem na vyloučení rizika poruch (volba materiálu, řešení detailů, doplňující opatření atd.), realizace izolačního systému (stavební připravenost a přejímky dokončených prací), možnosti sanace poruch.Program:

 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
 • V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd
 • Konec semináře je orientační.

  Poplatek:
  Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
  Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
  Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

  Bodové ohodnocení:
  Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

  Uzávěrka přihlášek:
  Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platb

   

  Související odkazy: