zpět na seznam

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

odborný seminář

Datum a místo konání:
21. 2. 2008 - čtvrtek - od 9 do 17 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, PhD. - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
 • Smluvní vztah TDI a stavebníka
 • Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
 • Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
 • Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
 • Dokumentování kontrolních činností
 • Přejímka a kolaudace
 • Autorský dozor a TDI

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 - 12:00 Odborné přednášky
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Odborné přednášky

Poplatek:
Vstupné: 1.990,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: