zpět na seznam

PORUCHY KONSTRUKCÍ KROVŮ

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 4. 2008 - čtvrtek - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT:
  • Druhy krovových soustav s rozložením sil. Stabilita krovů v příčném a podélném směru, detaily spojů, uspořádání vikýřů. Využití věšadel a vzpínadel v krovu. Úsporné střešní konstrukce s lepenými dřevěnými profily, ocelovými příhradovými a girlandovými prvky. Závady krovů s parotěsnou fólií nad a pod krokvemi, řešení prostupů. Volba střechy přístavby v návaznosti na hlavní střechu.

    

   • Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Katedra betonových konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT:

    • Popis chování jednotlivých prvků konstrukce pro různé konstrukční soustavy. Hlavní rozdíly v chování jednotlivých konstrukčních systémů, např. tuhý a kloubový hambalek. Proporce konstrukcí krovu, vliv jejich nedodržení na úpravu konstrukce střechy. Vliv polohy kleštin na konstrukci krovu. Úprava kotvení pozednice v závislosti na použitém materiálu a výšce její podezdívky.

      

     • Ing. Radek Kratochvíl - Kratochvíl střechy s.r.o.:
      • Závady klasických dřevěných krovů ve výkresové části projektové dokumentace s uvedenými příklady. Konstrukční a realizační chyby v šikmých střechách demonstrované na praktických příkladech.       Program:

      • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
      • 09:00 - 13:00 Přednášky
      • V přestávce občerstvení zdarma
      • 13:00 Oběd
      • Konec semináře je orientační.

       Poplatek:
       Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
       Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
       Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

       Bodové ohodnocení:
       Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

       Uzávěrka přihlášek:
       Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

        

       Související odkazy: