zpět na seznam

STAVEBNÍ ZÁKON - ČÁST STAVEBNÍ ŘÁD

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 4. 2008 - středa - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová
 • Nejdůležitější změny v novém stavebním zákoně - části stavební řád
 • Umisťování staveb a zařízení
 • Stavební řízení
 • Ohlašování a povolování staveb
 • Vznik práva k užívání stavby
 • Správní delikty
 • Autorizovaný inspektor
 • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

Program:
 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
 • V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetne DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: