zpět na seznam

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

odborný seminář

Datum a místo konání:
27. 5. 2008 - úterý - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Vladimír Havlena - místopředseda České společnosti stavebních koordinátorů při ČSSI:

  • proč je koordinátor zřizován, kdo jej může vykonávat, předpoklady, získání odborné způsobilosti
  • činnost koordinátora z pohledu stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek - tj. příprava staveb
  • činnost koordinátora z pohledu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek - tj. příprava a realizace staveb
  • povinnosti stavebníka a plán BOZP


Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • V přestávce občerstvení zdarma
  • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: