zpět na seznam

NOVINKY V ZÁKONĚ O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

odborný seminář

Datum a místo konání:
10. 6. 2008 - úterý - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Jiří Klusoň a JUDr. Martin Zídek - Ministerstvo kultury ČR

Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona / Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům / Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech / Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči / Ochranná pásma, jejich vymezování a změny

Program:

 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
 • V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

     • Poplatek:
      Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
      Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
      Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

      Bodové ohodnocení:
      Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

      Uzávěrka přihlášek:
      Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

      Související odkazy: