zpět na seznam

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

odborný seminář - cyklus Správa majetku

Datum a místo konání:
26. 2. 2008 - úterý - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Tomáš Machurek - advokátní kancelář ROWAN LEGAL:

 • Aktuální i budoucí legislativa v oblasti veřejných zakázek
 • Vymezení základních pojmů z hlediska možných výkladových problémů:

- veřejná zakázka (druhy, finanční limity)

- zadavatelé (kategorie, centrální zadavatel)

- dodavatelé

 • Zadávací dokumentace, technické podmínky
 • Kvalifikace:

- oblasti kvalifikace

- způsoby prokazování a posouzení kvalifikace

 • Zadávací řízení:

- druhy

- průběh zadávacích řízení (otevírání, posouzení hodnocení nabídek)

- uzavření smlouvy

- zrušení zadávacího řízení

- veřejné zakázky malého rozsahu

 • Rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí veřejných zakázek
 • Opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS


Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • V přestávce občerstvení zdarma
  • 13:00 Oběd

    • Poplatek:
     Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
     Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

     Bodové ohodnocení:
     Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

     Uzávěrka přihlášek:
     Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

     Související odkazy: