zpět na seznam

POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD - PREVENCE VAD A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 3. 2009 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT

Druhy povrchových úprav z materiálového hlediska. Korozivní účinky jednotlivých povrchových úprav (omítkoviny, obkladové prvky, režné zdivo, kámen). Adheze a koheze obkladových prvků v závislosti na jejich rozměrech. Vliv barevného odstínu a hladkosti povrchu obkladových prvků na jejich objemové změny. Kontaktní zateplovací systémy.

 • Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Katedra betonových konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT

Vliv mechanických účinků (větru) a objemových změn (sluneční paprsky, vlhkost) na povrchové úpravy fasád. Smyková a tahová namáhání obkladových keramických prvků. Způsoby kotvení těžkých obkladových dílců (např.kamene). Kotvení zateplovacích systémů.

 • Ing. Pavel Hanzlík - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT:

Provětrávané fasády a fyzikální vlastnosti fasád. Souvrství provětrávané fasády a materiálové variace vnějšího pláště. Vlastnosti provětrávané fasády a problémy při realizaci. Povrchové úpravy vnějšího pláště. Adheze prvků. Vlhkostní režim obvodových stěn a kapilární vzlínání. Difuze vodních par. Povětrnostní namáhání obvodového pláště, teplotní stavy.


Program:

 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
   Oběd v místě konání nezajišťujeme. Stravovat se lze v okolních restauracích.
   Konec semináře je orientační.

   Poplatek:
   Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
   Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

   Bodové ohodnocení:
   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

   Uzávěrka přihlášek:
   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

   Související odkazy: