zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2009 - PÉČE O STÁTNÍ HRADY A ZÁMKY

9. konference s výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
24. - 25. 3. 2009 - úterý a středa
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka

Závěry z konference najdete v memorandu na konci stránky.


Záštita a spolupráce:

 • Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
 • Český národní komitét ICOMOS
 • Fakulta architektury ČVUT v Praze

 


Posluchači:
Konference je určena pro architekty, techniky, historiky, kastelány, památkáře, pracovníky ministerstev, krajských úřadů, zástupce pověřených obcí, restaurátory i představitele stavebních firem a další zájemce, kteří se věnují ochraně památek.

 


Anotace:
Anotaci konference najdete v příloze na konci této stránky.

 

Přípravný výbor konference:
Pavel Jerie - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
Doc.PhDr. Josef Štulc - Český národní komitét ICOMOS
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.

 

Program přednášek 24. 3. 2009:
úterý - od 9 do cca 18 hodin - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS:
ZAHÁJENÍ.

Ing.arch. Naďa Goryczková - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY NPÚ.

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY A JEJICH POSLÁNÍ V POZNÁVÁNÍ, VZOROVÉ PÉČI A PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.

PhDr. Naďa Kubů - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
VZNIK, CHARAKTER A HISTORICKÉ PROMĚNY SOUBORU ZPŘÍSTUPNĚNÝCH STÁTNÍCH HRADŮ A ZÁMKŮ V ČESKÉ REPUBLICE.

Mgr. Petr Štoncner - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
BŘETISLAV ŠTORM A PÉČE O VYBRANÉ ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY.

Mgr. Milan Svoboda - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
HRADY A ZÁMKY V 21. STOLETÍ - SOUČASNÉ MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ.

Doc.Ing. Jiří Patočka, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze:
EKONOMICKÝ POTENCIÁL PAMÁTEK ZPŘÍSTUPNĚNÝCH VEŘEJNOSTI.

Diskuse k dopolední části.

Přestávka na oběd.

Ing. Alfréd Schubert - externí spolupracovník NPÚ, úop Středních Čech v Praze:
PÉČE O STAVEBNÍ DETAILY ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PAMÁTEK JAKO VÝZNAMNÝCH SLOŽEK JEJICH AUTENTICITY A VYPOVÍDACÍ HODNOTY.

Ing. Božena Pacáková-Hošťálková - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
ZÁMECKÉ ZAHRADY A PARKY V MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI.

PhDr. Květa Křížová - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:
HISTORICKÉ INTERIÉRY ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PAMÁTEK - PAMÁTKOVÉ INTERIÉROVÉ INSTALACE NA HRADECH A ZÁMCÍCH.

PhDr. Kateřina Cichrová - NPÚ, úop v Českých Budějovicích:
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PAMÁTKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ !?

PhDr.Ivan Prokop Muchka - Ústav dějin umění Akademie věd ČR: 
PRUSKÉ HRADY A ZÁMKY DNES - PARADIGMA A VAROVÁNÍ.

Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze:
ZÁSADY PÉČE O STÁTNÍ HRADY, ZÁMKY A KLÁŠTERY.

Diskuse k odpolední části.

 


Program exkurzí 25. 3. 2009:
středa - dopoledne

 • Müllerova vila (výklad Prof.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa)
  Adresa: Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
  Čas prohlídky: 10.00 - cca 11:30
 • Trojský zámek (výklad PhDr. Richard Biegel, Ph.D.)
  Adresa: U Trojského zámku 1, Praha 7
  Čas prohlídky: 9.30 - cca 11:00
 • Byt Františka Palackého (výklad Bc. Jan Prošek)
  Adresa: Palackého 7, Praha 1
  Časy prohlídek: 9:00 - cca 10:30, 11:00 - cca 12:30

Zápis do exkurzí bude v den konference.
Z kapacitních důvodů se mohou zúčastnit jen návštěvníci přednášek, a to pouze jedné z nabízených exkurzí.


Poplatky:
Vstupné dne 24. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč (včetně sborníku)
Vstupné dne 24. 3. pro ostatní posluchače: 1.590,-Kč (včetně sborníku)
Oběd dne 24. 3.: 150,-Kč
Exkurze dne 25. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
Sborník navíc: 300,-Kč
Ceny jsou vč. DPH.


Akreditace:

 • Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (2 kredity za účast na konferenci)
 • Průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků


Doprovodná výstava a prezentace firem: 
Přihlášku k prezentaci firmy na doprovodné výstavě nebo inzercí ve sborníku vám zašleme na vyžádání.

Související dokumenty:

Související odkazy: