zpět na seznam

ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY

odborný seminář

Datum a místo konání:
9. 4. 2009 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Prof.Ing. Milík Tichý, DrSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT:

Výstavbový projekt a jeho účastníci. Formy projektů: tradiční, D/B, EPC, Fast Track. Ovlivňování trhu a korupce ve výstavbě. Rozhodování stavebníka. Projektování, výběr projektanta. Cena za projektovou dokumentaci. Vyhledávání dodavatele, klasické a elektronické zadávání. Nabídková cena. Hodnocení nabídek, kritéria hodnocení. Smluvní vztahy ve výstavbových projektech a jejich problémy. Zajišťování jakosti a dozory. Zabezpečení výstavbového projektu pojištěním a bankovní zárukou. Řešení sporů, rozhodčí řízení, znalci.

Program:

 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
   Oběd v místě konání nezajišťujeme. Stravovat se lze v okolních restauracích.
   Konec semináře je orientační.


   Poplatek:
   Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
   Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.


   Bodové ohodnocení:
   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

   Uzávěrka přihlášek:
   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

   Související odkazy: