zpět na seznam

TERASY, BALKONY A LODŽIE - PREVENCE VAD A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 4. 2009 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

  • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT

Skladby jednotlivých vrstev a jejich vzájemné spolupůsobení. Tepelně-vlhkostní režim uvnitř skladeb, řešení hydroizolační vrstvy ve variantách. Varianty řešení nášlapné vrstvy a její vliv na vznik poruch. Dilatace teras, balkonů a lodžií v závislosti na jejich rozměrech a charakteru souvrství. 

 

  • Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Katedra betonových konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT

Statická schémata balkonů, říms a teras a jejich vyhodnocení. Vnitřní napjatost nosné konstrukce vyvolaná objemovými změnami. Varianty řešení zábradlí z hlediska statické bezpečnosti. Betonářské úpravy nosné konstrukce balkonů a lodžií.  

 

  • Ing. Radek Kratochvíl - Kratochvíl střechy s.r.o.:

Odvodnění balkonů, lodžií a teras. Možnosti spádování a velikost spádu. Klempířské a zámečnické práce v konstrukcích balkonů teras a lodžií (oplechování zábradlí a prostupů). Příklady nevhodných řešení.


Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Oběd v místě konání nezajišťujeme. Stravovat se lze v okolních restauracích.
Konec semináře je orientační.

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.


Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

Související odkazy: