zpět na seznam

STAVEBNÍ ZÁKON, ČÁST STAVEBNÍ ŘÁD - AKTUÁLNÍ ZMĚNY

odborný seminář

Datum a místo konání:
28. 4. 2009 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Václava Koukalová - specialistka na stavební právo 
  • Nejdůležitější změny v novém stavebním zákoně - části stavební řád
  • Umisťování staveb a zařízení
  • Stavební řízení
  • Ohlašování a povolování staveb
  • Vznik práva k užívání stavby
  • Správní delikty
  • Autorizovaný inspektor
  • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Oběd v místě konání nezajišťujeme. Stravovat se lze v okolních restauracích.
Konec semináře je orientační.


Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.


Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

Související odkazy: