zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

odborný seminář

Datum a místo konání:
5. 5. 2009 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Martin Zídek - Krajský úřad Středočeského kraje

Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona / Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům / Památková péče a územní plánování / Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech / Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón

 

Literatura:

Seminář je výkladem bez písemných podkladů. Doporučujeme mít s sebou vlastní výtisky zákonů:

1/ Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění platném od 1.7.2008.

Lze jej také stáhnout ze stránek MK:

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=776

2/ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb.

Lze jej také stáhnout ze stránek MMR:

http://www.mmr.cz/ministerstvo/platne-pravni-predpisy/oblast-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu


Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
    • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
     Oběd v místě konání nezajišťujeme. Stravovat se lze v okolních restauracích.
     Konec semináře je orientační.


     Poplatek:
     Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.


     Bodové ohodnocení:
     Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

     Uzávěrka přihlášek:
     Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

     Související odkazy: