zpět na seznam

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

odborný seminář

Datum a místo konání:
16. 6. 2009 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Mgr. Tomáš Machurek, spoluautor návrhu zákona č. 137/2006 Sb. - MT Legal s.r.o., advokátní kancelář:

  • Aktuální i budoucí legislativa v oblasti veřejných zakázek
  • Vymezení základních pojmů z hlediska možných výkladových problémů:
    • - veřejná zakázka (druhy, finanční limity)

     - zadavatelé (kategorie, centrální zadavatel)

     - dodavatelé

      • Zadávací dokumentace, technické podmínky
      • Kvalifikace:
        • - oblasti kvalifikace

         - způsoby prokazování a posouzení kvalifikace

          • Zadávací řízení:
            • - druhy

             - průběh zadávacích řízení (otevírání, posouzení hodnocení nabídek)

             - uzavření smlouvy

             - zrušení zadávacího řízení

             - veřejné zakázky malého rozsahu

              • Rámcové smlouvy, opční právo, zadávání částí veřejných zakázek
              • Opravné prostředky, dohledová činnost ÚOHS

                • Program:

                 • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
                 • 09:00 - 13:00 Přednášky
                  • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                   Oběd v místě konání nezajišťujeme. Stravovat se lze v okolních restauracích.
                   Konec semináře je orientační.


                   Poplatek:
                   Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
                   Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.


                   Bodové ohodnocení:
                   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

                   Uzávěrka přihlášek:
                   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

                   Související odkazy: