zpět na seznam

NOVÉ TRENDY V ŘÍZENÍ STAVEBNÍ FIRMY

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 10. 2008 - úterý - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Aleš Tomek, CSc. - Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Téma přednášky je zaměřeno na aktuální trendy současné praxe podnikového řízení světových a českých stavebních firem. Z hlediska šíře záběru a podrobnosti výkladu obsah přednášky poskytuje ucelený přehled vývoje základních oblastí systému řízení stavební firmy a soustřeďuje se na některé vybrané okruhy, aplikovatelné v běžné řídící praxi. Jedná se zejména o tyto oblasti:

  • Strategický rozvoj stavební firmy, jeho ekonomické aspekty a přímé důsledky pro konkurenceschopnost firmy.
  • Aktuální tendence ve vývoji organizačních struktur, role projektové organizace a dodavatelských řetězců. Vybrané organizační a manažerské problémy projektového řízení ve stavebnictví, trendy v aplikaci standardních kontraktů typu FIDIC apod , řízení rizika v dodavatelských formách a řešení sporů.
  • Zvláštnosti současného vývoje ve finančním řízení, postupný přechod podniku na nové metody rozpoznávání a stanovení tržeb a zisku podle Mezinárodních účetních standardů (IAS11), jejich přínos pro řídící praxi stavební firmy. Finanční plánování na úrovní divizí a projektů – aplikace nástrojů jako jsou finanční garance a řízení finančních a komerčních rizik.
  • Řízení pracovního kapitálu a garanční capacity jako základního omezujicího parametru růstu firmy. Trendy v řízení investic stavební firmy.

 

Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • 13:00 Oběd

V přestávce podáváme zdarma občerstvení. Konec semináře je orientační.

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné doručit přihlášku na náš email, fax nebo adresu a uhradit objednané služby.

Související odkazy: