zpět na seznam

CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU A KVALIFIKACE FIREM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

odborný seminář

Datum a místo konání:
20. 11. 2008 - čtvrtek - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

  • CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU

Ing. Simon Palupčík – vedoucí CO TZÚS Praha, s.p.

1. Úvod do systému managementu, základní rozdělení, stručný popis základních systému, aplikace ve stavebním průmyslu.
2. Zavádění systémů managementu, aneb na co si dát pozor.
3. Certifikace systémů managementu, krok za krokem.

  • KVALIFIKACE FIREM PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Jiří Ovčáček – zástupce vedoucího COK TZÚS Praha, s.p.

1. Úvod - zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Prokazování kvalifikace stavebních dodavatelů podle zákona. Úrovně prokazování kvalifikace, jejich důvěryhodnost a kvalita.
2. Systém certifikované kvalifikace stavebních dodavatelů – pravidla systému metodicky řízených Radou Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Vývoj pravidel systému. Spolupráce s orgány státní správy a Českým institutem pro akreditaci.
3. Certifikační orgány a jejich akreditace. Řízení certifikačních orgánů a odborná způsobilost členů jmenovaných k prověřování dodavatelů.
4. Prověřování dokumentů dodavatelů v souladu s pravidly systému. Prověřování všech částí kvalifikace dodavatelů v souladu s §53 až §56 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Prověřování předložených dokumentů a jejich údajů o odborné kvalifikaci k vyjmenovaných stavebním činnostem, posuzování kvality referenčních staveb. Místní šetření u dodavatelů a na realizovaných stavbách. Prověřování referencí o stavbách u investorů nebo provozovatelů díla.
5. Přezkoumávání závěrů z prověřování dodavatelů a vydávání certifikátu. Registrace certifikátu u Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
6. Udržování certifikátu dodavatelem a služba certifikačních orgánů v průběhu platnosti certifikátu. Opravy údajů v průběhu sledovaného období. Řešení dotazů zadavatelů výběrových řízení. Spolupráce při řešení stížností certifikovaných dodavatelů o chybách zadavatelů v průběhu výběrových řízeních.

 

Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • 13:00 Oběd

V přestávce podáváme zdarma občerstvení. Konec semináře je orientační.

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné doručit přihlášku na náš email, fax nebo adresu a uhradit objednané služby.

Související odkazy: