zpět na seznam

DŘEVĚNÉ PODLAHY - ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
4. 12. 2008 - čtvrtek - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

  • PODKLADY PRO DŘEVĚNÉ PODLAHY A JEJICH VLASTNOSTI

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT

Druhy podkladů, jejich vlhkostní stav; rovinnost podkladů, dilatační spáry, vliv podkladů na kročejovou neprůzvučnost, praktické příklady na závady.

  • TVAROVÁ STABILITA, DEFORMACE A PŘÍČINY PORUCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

Ing. Marek Polášek, PhD. - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín

Objemové změny a deformace dřevěných podlah, dřevěné podlahy lepené a plovoucí, spoje a uspořádání dřevěných prvků, praktické příklady na závady a jejich sanace.

  • NÁTĚRY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVĚNÝCH PODLAH

Ing. Miroslav Kubíček - LiKOR, s.r.o.

Druhy a způsob nanášení nátěrů, hodnocení nátěrů z časového hlediska, životnost nátěrů, ošetřování dokončených podlah.

Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • 13:00 Oběd

V přestávce podáváme zdarma občerstvení. Konec semináře je orientační.

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné doručit přihlášku na náš email, fax nebo adresu a uhradit objednané služby.

Související odkazy: