zpět na seznam

MARKETING A STRATEGIE V ZÍSKÁVÁNÍ A UDRŽENÍ KLIENTŮ V OBDOBÍ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
1. 10. 2009 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Aleš Tomek, CSc. - vedoucí Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební ČVUT:

Cílem výkladu je popsat stěžejní prvky marketingu a obchodní strategie stavební firmy s přihlédnutím k období ekonomické krize.


Hlavní témata:

 • zákaznická orientace firmy
 • úsilí firmy v akvizici klientů a projektů
 • cílová rentabilita stavebních projektů
  • Dále budou probrány:

   • vnitřní potenciál firmy, analyzovaný např. pomocí SWOT
   • externí faktory - příležitosti a hrozby v daném odvětví a obecně panující očekávání z hlediska výhledu stavebních firem
   • orientace podnikového výrobního programu
   • využití existujících zdrojů, oblasti technické a manažerské kompetence firmy odlišné od konkurence
   • oblasti možné synergie, propojení podnikových aktivit a odborných výhod a vysoké profesionality
   • možné oblasti přidané hodnoty pro klienty, propojení hodnotového řetězce mezi vlastní výrobou a dodavateli
   • techologické přednosti firmy jako konkurenční výhoda
   •  

     Program:

      • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
      • 09:00 - 13:00 Přednášky a diskuzní fórum
        • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
         Konec semináře je orientační.


         Poplatek:
         Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

         Bodové ohodnocení:
         Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

         Uzávěrka přihlášek:
         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

         Související odkazy: