zpět na seznam

DŘEVOSTAVBY - ŘEŠENÍ ZÁVAD

odborný seminář

Datum a místo konání:
6. 10. 2009 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • Ing. Pavel Kubů - technický poradce Insowool s.r.o.:

ZÁVADY Z KONSTRUKČNÍHO HLEDISKA

Hlavní zásady navrhování konstrukcí a staveb ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Nová metodika hodnocení spolehlivosti a životnosti těchto konstrukcí a staveb. Vady konstrukcí způsobené podceněním projektové přípravy. Vady konstrukcí způsobené nevhodným prováděním staveb.

 

 • Ing. Michal Pánek - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

ZÁVADY Z TECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA

Varianty technologií dřevostaveb. Opracování, výroba a spojování konstrukčních prvků. Montáže obalových plášťů. Mokré procesy v dřevostavbách. Nejčastější závady při provádění. Řízení a kontrola kvality dřevostaveb.

 

 • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

ZÁVADY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA

Skladby obvodových plášťů z požárního hlediska. Požární odolnost dřevostaveb a jejich odstupové vzdálenosti. Řešení únikových cest s přihlédnutím na mezní vzdálenost nechráněných únikových cest. Vliv povrchových úprav vnějších plášťů na radiaci tepla.

 

 • Prof.Ing.Richard Wasserbauer, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA NAPADENÝCH BIOLOGICKÝMI DEGRADAČNÍMI ČINITELI (BAKTERIEMI A HOUBAMI)

Vliv inhalace bakterielního endotoxinu a vliv plísňových zárodků na vznik tzv. alergického zánětu plic, a také vliv inhalace plísňových toxinů, který přichází v úvahu především při bourání a rekonstrukci stavebních objektů. Návod na snížení rizik při práci v ovzduší zamořeném biologickými degradačními činiteli.
 

Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
    • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
     Konec semináře je orientační.


     Poplatek:
     Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

     Bodové ohodnocení:
     Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

     Uzávěrka přihlášek:
     Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

     Související odkazy: