zpět na seznam

PORUCHY STAVEB Z PRAXE SOUDNÍCH ZNALCŮ

odborný seminář

Datum a místo konání:
19. 11. 2009 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze:
  • PORUCHY Z KONSTRUKČNÍHO A STAVEBNĚ-FYZIKÁLNÍHO HLEDISKA

   - Vliv objemových změn
   - Vliv nevyhovujících podkladů
   - Nedodržení technologických zásad
   - Nesprávné provedení konstrukčních detailů

    

   • Ing. Pavel Linhart - dlouholetý Městský statik hl. m. Prahy:
    • PORUCHY ZE STATICKÉHO HLEDISKA (příčiny poruch staveb z pozice Městského statika hl m. Prahy)

     Příčiny havarií lze rozdělit do několika základních skupin:
     - zanedbaná údržba
     - nevhodné užívání
     - vnější vlivy (doprava, požár. výbuch, sesuv, povodně)
     - chyba v návrhu technického řešení na opravu nebo úpravu
     - chyba v technickém řešení při realizaci
     - vady materiálu
     Všechny skupiny poruch budou dokumentovány na konkrétních příkladech.

      

     • Ing. Jan Kašpar - specialista na technický dozor a ekonomiku:
      • PORUCHY Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA

       - Poruchy v záruční době, poruchy po záruční době
       - Ocenění opravy poruchy
       - Další ekonomické důsledky poruchy
       - Zavinění poruchy
       - Soudní řízení

       Účastníci obdrží zdarma odbornou publikaci ČVUT od autorů R. Schneiderová-Heralová a V. Kupilík zabývající se praktickým řešením poruch stavebních konstrukcí.

        

       Program:

          • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
          • 09:00 - 13:00 Přednášky
              • O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
               Konec semináře je orientační.


               Poplatek:
               Vstupné: 1.590,-Kč za osobu.
               Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

               Bodové ohodnocení:
               Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

               Uzávěrka přihlášek:
               Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

               Související odkazy: