zpět na seznam

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 12. 2009 - čtvrtek - od 9 do 17 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, PhD. - Katedra technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze

  • Smluvní vztah TDI a stavebníka
  • Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI)
  • Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
  • Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
  • Dokumentování kontrolních činností
  • Přejímka a kolaudace
  • Autorský dozor a TDI
  • U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor povinností !!!


     Program:
      • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
      • 09:00 - 12:00 Odborné přednášky
      • 12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
      • 13:00 - 17:00 Odborné přednášky
        • O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat v okolních restauracích.
         Konec semináře je orientační.

          
         Poplatek:
         Vstupné: 2.090,-Kč za osobu.
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%. 

         Bodové ohodnocení:
         Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

         Uzávěrka přihlášek:
         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

         Související odkazy: