zpět na seznam

KDY A JAK NAVRHNOUT DODATEČNÉ ZATEPLENÍ BUDOV

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 2. 2010 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • ZATEPLOVÁNÍ STŘECH - Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

Faktory ovlivňující zateplení podkrovního prostoru: správné zateplení celého objektu určené dostatečnou tloušťkou tepelné izolace, vzduchotěsnost objektu, těsnost proti vnikání větru, kontrola provedených prací, větrání objektu. Problémy při zatepelní střech: vystavení účinkům povětrnosti, návaznost střechy na obvodové stěny, doplnění tepelné izolace kvalitní hydroizolací, různorodost střešních konstrukcí. Umístění střešních oken a světlíků.

 

 • ZATEPLOVÁNÍ FASÁD - Ing. Běla Stibůrková, CSc., Fakulta stavební ČVUT:

Důvody dodatečného zateplení fasád, tepelné izolace na novostavbách zděných budov. Tepelně technické posouzení, požadované a doporučované hodnoty součinitele prostupu tepla, kondenzace v konstrukcích obvodových plášťů, vnitřní povrchové teploty v detailech a tepelných mostech - ukázky. Správné umístění tepelných izolací, druhy tepelných izolací na trhu. Vady a poruchy při zateplení objektů. Zateplování panelových objektů.

 

 • VÝMĚNA OKEN - Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., CSI a.s.:

Legislativní požadavky na výplně otvorů. Základní vlastnosti výplní otvorů. Požadavky na vlastnosti připojovací spáry. Chyby při realizaci výměny oken. Vliv výplní otvorů na energetickou náročnost budov. Kladné a negativní vlastnosti oken.

 

 • ZDROJE VYTÁPĚNÍ - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT:

Vnitřní prostředí při změně tepelně technických parametrů obálky budovy. Návrhové parametry pro volbu zdroje tepla v závislosti na zvolených otopných plochách. Základní přehled otopných ploch v závislosti na dispozici a provozu objektu. Jejich vliv na vnitřní prostředí a tepelnou pohodu. Přehled topných zdrojů, specifika umístění, provoz, účinnost. Požadavky na prostorové umístění, lokalitu a klimatické podmínky. Základní informace k dotační politice na zdroje tepla.

 

         Program:

         08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

         09:00 - 13:00 Přednášky

         O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
         Konec semináře je orientační.


         Poplatek:
         Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
         Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

         Bodové ohodnocení:
         Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

         Uzávěrka přihlášek:
         Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

         Související odkazy: